Styret


Styret har følgende medlemmer:

Svein Aaslund    Styreleder og regnskap.
Steinar Rosseland       Nestleder, redaktør, HMS, dugn.
Trond Woll     Bygg og eiend., program, utleie.
Arne Thorstensen  Sekretær, web.
Karin Edsbergløkken  Medhjelper Hornsignalet.
Øyvind Valaker Hektner Medhjelper program.
Hans Undelstveit Varetransport. 
Kai Bjørntvedt
Varamedlemmer: