Ide for setertjernstiftelsen

Stiftelsen ønsker å kombinere et kristent serveringssted for turgåere med rehabiliteringsarbeid for rusmisbrukere slik det har vært drevet før oppføringen av bygget. Sportsandaktene på søndagene er en viktig del av virksomheten. 
I det kristne landskapet vil man plassere seg som et felleskristent tiltak. Det spesielle er at man ønsker å markere det jødiske grunnlag for Bibelen og for framveksten av  kristen tro.

Stiftelsen har pålagt seg ikke å ta opp lån eller å ha lønnede medarbeidere. Medarbeidere i rehabilitering kan ha kost og losji, og lommepenger for de som ikke har inntekt. 
Et oppriktig ønske om å leve et liv uten rusmidler er grunnlaget for rehabiliteringen. 
Skårer, 19. august 1995 
Odd Olaf Austveg 
Daglig leder 

horizontal rule
Odd Olav Austveg