Velkommen til Dugnad lør 11.05 – kl 10:00

Har du tid og lyst, så er du hjertelig velkommen til dugnaden. Frammøte på Setertjernstua lør 11 mai 2019 fra kl 10:00 og utover formiddagen. Det blir mye dugnagsjobbing og en felles lunchpause. Ta med matpakke – vi lager vafler og drikke til felles lunch.

Vi pleier å ta et bilde hvert år av dugnadsgjengen. Dette bildet legges ut på web sidene. Si ifra når vi tar bildet hvis du ikke vil være med på bildet som vises på web siden vår.

Se her nedenfor for bilder og mer informasjon

Grasrotandel hos Norsk Tipping

Alle som spiller hos Norsk Tipping kan gi en «grasrotandel» til en organisasjon.
Slike organisasjoner må være godkjent hos Norsk Tipping.
Setertjernstiftelsen er nå godkjent som mottaker av grasrotandeler. Hvordan gir du
ditt bidrag til Setertjernstua?
Gå inn på Norsk Tipping sine nettsider: Norsktipping.no og søk etter grasrotandel.
Logg deg inn og knytt opp vårt
org nr: 856652742 – STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET
REHABILITERING.

Du kan be kommisjonæren om hjelp til å knytte opp mot vårt andelsnr – 856652742.
Du kan sende en SMS med teksten Grasrotandelen 856652742 til 2020. 
Vi setter stor pris på alle bidrag til hjelp i driften av Setertjernstua.

Åpningstider

Blåbærstevnet åpner høstterminen. Dette stevnet er normalt første helgen i september mnd.

Deretter har vi åpent hver søndag i  perioden

– 1 september til og med  30 november, og

– 1 februar til 30 juni.

Åpningstiden er fra kl 11:00 – 15:00.

Sportsandakt kl 12:30. 

I desember og januar mnd er stua normalt stengt. På nyåret åpner stua ordinært 1 februar til en ny og forhåpentlig fin sesong.

Men hvis det blir en fin vinter med snø og skiføre, vil vi forsøke å få til en noe utvidet åpningstid, men dette er avhengig av at vi får nok personell. Fra tidligere er tilbakemeldingene meget positive til at stua har vært åpen både lørdager og søndager når skiforholdene er gode.

VELKOMMEN 

Ide for setertjernstiftelsen

Stiftelsen ønsker å kombinere et kristent serveringssted for turgåere med rehabiliteringsarbeid for rusmisbrukere slik det har vært drevet før oppføringen av bygget. Sportsandaktene på søndagene er en viktig del av virksomheten. 
I det kristne landskapet vil man plassere seg som et felleskristent tiltak. Det spesielle er at man ønsker å markere det jødiske grunnlag for Bibelen og for framveksten av  kristen tro.

Stiftelsen har pålagt seg ikke å ta opp lån eller å ha lønnede medarbeidere. Medarbeidere i rehabilitering kan ha kost og losji, og lommepenger for de som ikke har inntekt. 
Et oppriktig ønske om å leve et liv uten rusmidler er grunnlaget for rehabiliteringen. 
Skårer, 19. august 1995 
Odd Olaf Austveg 
Daglig leder 

horizontal rule
Odd Olav Austveg

Setertjernstua – Stiftelse eller forening ?

Styret har satt i gang en vurdering om å endre eierstrukturen for Setertjernstua fra en stiftelse (som vi er i dag) til en forening. I 1994 ble den nåværende stiftelse registrert med navnet «Stiftelsen Setertjernkapellet rehabilitering». Odd Olaf Austveg var initiativtakeren den gang og han valgte da å opprette en stiftelse. Den eneste endring som er gjort skjedde i 2011. Det ble foretatt en revisjon av vedtektene for å få den mest mulig ajour i forhold til driftsformen i årene etter Odd Olafs bortgang.

Økonomien er den primære årsak til at styret vurderer denne endringen. Som stiftelse må vi være registrert i stiftelsesregisteret og dette koster penger. Vi må også etter stiftelsesloven ha en autorisert revisor. Disse utgiftene beløper seg i 2017 til sammen på ca. 21 500 kr, det tilsvarer ca. 25 – 30% av gaveinntektene i et normalår.

En stiftelse og en forening er etter lovverket like på det punkt at de begge «eier seg selv». Hva er så forskjellen? Her nevnes noen:

o I en stiftelsens er styret det øverste organ og forvaltningen av stiftelsen hører til under styret.

o En stiftelse har verken eiere eller medlemmer som fører kontroll med styrets forvaltning.

o I vedtektene for en stiftelse kan det stå om årsmøte, om hva som skal behandles og hvem som har stemmerett. Men f.eks. regnskapet skal ikke godkjennes av årsmøtet, det legges kun fram som informasjon.

o I en forening er årsmøtet organisasjonens høyeste myndighet, det betyr at det er et møte hvor alle organisasjonens innskrevne medlemmer kalles inn, de har både møte- og stemmerett.

o En forening skal også ha vedtekter og der skal bl.a. fremgå hvordan årsmøtet skal gjennomføres

o Det må føres et medlemsregister og eventuelle krav for å kunne bli medlem må fremgå i vedtektene.

Som nevnt over skal en forening også ha vedtekter og de er tenkt å være mest mulig lik de som gjelder i dag når det gjelder formålet. Hvis vi vil sammenligne oss med f.eks. et bedehus så er det nesten alltid en forening, lag e.l. med innskrevne medlemmer som står som eier, ikke en stiftelse.

På det kommende årsmøtet vil dette tas opp som en sak for event. å kunne gjennomføre endringen i 2018/19. Det vil være interessant for styret å høre meningene fra flest mulig av våre støttespillere, send gjerne inn synspunkter til vår mailadresse: styret@setertjernstua.no i god tid før årsmøtet.

Årsmøtet anbefalte styret å finne en løsning for å redusere revisjonskostnadene i stiftelsen.

Styret har vedtatt at Setertjernstua fortsatt skal være en stiftelse. Vi har inngått en avtale med et nytt revisjonsselskap, KR revisjon AS på Jessheim. Vi mener at denne nye løsningen er tilfredsstillende og i tråd med årsmøtets anbefaling. Saken kan avsluttes.

 

Under arbeid

Setertjern-Weben er under arbeid. Det kan forekomme feil og/eller mangler på sidene. Send gjerne en mail til styret@setertjernstua.no dersom du har kommentarer eller forslag til endringer.

Nyheter

Setertjernstua åpner igjen 2. februar

Vårsesongen er i gang. Stua er nå åpen hver søndag fra 11.00 til 15.00 fram til skole slutt i juni mnd. ( søn 17 mai er  stua stengt ). 

Velkommen til Dugnad lørdag 11.05. Mer info:

Under arbeid

Setertjern-Weben er under arbeid. Det kan forekomme feil og/eller mangler på sidene. Send gjerne en mail til styret@setertjernstua.no dersom du har kommentarer eller forslag til endringer.

Hornsignalet for mars 2019 kan du lese her

Se andaktslisten for våren 2019

Nedenfor finner du informasjon om betalinger på VIPPS og hvordan du kan støtte Setertjernstua med Grasrotandel fra Norsk Tipping.